Jiří Unger - Blahoslavení pronásledovaní? 


24Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost tě přivádí k šílenství!"
(Bible (21), Skutky apoštolů, kapitola 26, Pavel před králem a římským prokurátorem)

45...stráž se vrátila k velekněžím, a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"
46-49Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" 47Oni jim na to řekli: "I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj snad někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon – kletba na ně!"
(Bible (CEP), Jan, kapitola 7, čelní představitelé vydali příkaz k zatčení Ježíše)


Máme kamaráda, který si prošel jistým peklem. Dostal se z něj... ale sám říká, že ho Ježíš vytáhl za pět minut dvanáct... a skoro za flígr!
Už je to pěkná řádka let a přece dodnes kudy chodí, tudy o Kristu... svědčí. Nejen mluví. A už vůbec ne jen o tom, co se mu stalo tenkrát. Mnohem víc, co s Ním zažívá dnes a denně. Co mu z Písma ukazuje, dokonce k čemu jeho samotného volá!
Nejspíš vás (taky) - stejně jako většinu "normálních" křesťanů v církvi, kam ten náš kamarád chodí (o pohanech ani nemluvě), napadne, že mu hráblo. Že nejspíš to všechno, čím prošel, mu už vlezlo na mozek. Ti laskavější se o něm vyjádří jako o "našem ortodoxním fanouškovi", ti jadrnější ho mají rovnou za fanatika. Není pak divu - chodí kázat a pomáhat hlavně všelijak postiženým a zkrachovalým lidem. Dokonce jim otvírá svůj byt!
Staršovstvo sboru občas kroutí hlavou: Jak je možné, že to těm lidem nevadí, když je takhle pořád bombarduje nějakými veršíky z Bible a ještě jim je potom hlasitě vykládá kdekoli se s nimi setká! Klidně i o přestávce bohoslužeb, či při odpolední kávě a buchtičce na faře. Nebo i na ulici... za normálního provozu!
A teď se podržte: Tenhle náš známý má kolem sebe pořád dost lidí! Ano, problémových i s problémy. A ti považují jeho řeči za menší plky, než co mohou slyšet v neděli od ordinovaného kazatele! Jak to?
Jasně, je to otázka na hraně, dvousečný meč. Na jedné straně... co si budeme namlouvat, jsme jako ovce docela spokojení a rádi, když nám někdo řekne, co je správně, co je dobrá pastva a koho volit. A často, možná ještě častěji, jimi opravdu jsme, ale přitom si až agresivně myslíme, že právě my ne!
Bůh dává každému prožívat různé - a ne vždycky příjemné - příběhy. Možná je to proto, abychom pak mohli, nebo aspoň měli šanci... být autentičtí!
16Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
(Bible (CEP), Zjevení Janovo, kapitola 3, dopis církvím)Jiří Unger - Blahoslavení pronásledovaní? Archiv pořadů naTWRdoZpět