Jiří Hurta - Ježíš u výslechu 


"Diskuze se šílencem pro vás skončí s vysokou pravděpodobností neúspěšně; v mnoha ohledech je jeho mysl totiž mnohem rychlejší, protože se nenechá zdržovat rozvahou a podobnými věcmi... Šílenec není člověk, který ztratil rozum. Šílenec je člověk, který ztratil vše kromě rozumu.
(http://azcitaty.cz/citaty/gilbert-keith-chesterton/)
Tak máme zase ve vládě komunisty... Ani sebedelší diskuse nic nezměnila. Jenže... ruku na srdce, neměli bychom se nakonec spíš bát těch "komunistů" ukrytých tady "dole" - v každém z nás?
Jasně, na těch "nahoře" je to vždycky všechno líp vidět. I to, co se úplně stejně odehrává za mnohem nenápadnějšími dveřmi nás samých. Zvlášť když jsme ještě nedostali tu správnou "vládní" příležitost... byť třeba jen na naší regionální, rodinné nebo kolegiální úrovni. Když ještě možná ani netušíme, natož aby jsme se zhrozili, čeho všeho jsme vlastně schopni. Že třeba i toho "kupředu levá", hlava nehlava, jako už mnozí jiní frajeři a rebelové před námi.
"Ještě ne chytit a rváti si z cizího, a už přece!" - napsal básník Josef Kainar, který sice tušil... ale nakonec ho to stejně semlelo.
Nejmoudřejší člověk, co kdy žil na téhle planetě, prý nějaký pan Šalamoun... král, by mu možná se švejkovským klídkem odvětil: Hele Pepku neblbni... "nic nového pod sluncem, všechno, co už tu bylo, bude zas! A to pachtění za lepším je stejně jen marnost a honba za větrem".
Jak bláznivá se v téhle (naší) souvislosti, plné špatných zkušeností musí jevit moudrost jiného "židovského krále", jehož volání tu visí dodnes ve vzduchu:
"Já jsem ta křižovatka na vaší cestě... ztrácející se zvolna ve tmě, pravda, kterou můžete buď jen přijmout nebo odmítnout, život, kterým to všechno začíná... anebo končí. Věřte mi, že nedojdete domů jinak, nežli skrze mne... ať už máte namířeno pouští, pralesem... nebo třeba ledem." (Jan 14,6, překl.10pé)
"Hledejte nejprve Boží království a jeho "bláznivou" spravedlnost, založenou na milosrdenství, a všechny ty "nezbytné starosti" vám budou přidány... nebojte" ;-) (Mt.6,33, překl.10pé)
Na začátku už citovaný klasik anglické literatury Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) k těm Ježíšovým výrokům možná ještě dodává:
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!"

Z toho až mrazí, že jo? Asi by si to zasloužilo ještě větší pauzu k přemýšlení, než jen takhle na jednu jedinou řádku, ale ať to tu moc nezdržujeme - do třetice citát pana Chestertona:
"Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným! Křesťanství bylo shledáno těžkým a tak ponecháno nevyzkoušeným."

Tolik dnes z našeho komentátorského stanoviště... (nejen) k politické situaci :-D Klidně to můžete brát i jako úvodníček k dalšímu krátkému poslechovému pořadu v rubrice NaTWRdo, vylovenému hluboko z archivu radia7 (alias TWR-cz). Před dávnými léty byl sice odvysílán z ciziny, ale jeho autor (i se svým nezaměnitelným hlasem) žil dál tady. "Ano" - za vlády tehdy ještě oficiálně jediné komunistické strany.


Jiří Hurta - Ježíš u výslechu Archiv pořadů naTWRdo


Protože u nás vysílá - jak přes internet, tak i přes satelit - skutečné celodenní rádio (Rádio7 / TWR) kde je možné slyšet Evangelium! (nadčasově nejlepší zprávu) - rozhodli jsme se mu tu udělat trošku "nereklamu". Tedy upozornit na něj a přitom neklamat ;-)
Každý týden sem chceme dát k poslechu jeden... dva... z vybraných pořadů, dle našeho osobního vkusu. Takový Caine'Mi Best of.
Přejeme příjemný a hlavně vámi samotnými nerušený poslech! ;-)


  Trans World Radio  Trans World Radio
   Rádio 7  rádio, které nemyslí za vás