OTČE NÁŠ...

OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI - za oponou nebe
a přece jiná blízkost než skrze Tebe... není
PROSVIŤ SE JMÉNO TVÉ - až k nám... do bezejmení
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ - ať daleko či blízko jsme
BUĎ VŮLE TVÁ - už ji nedusme
ani přízemním - ani vzletnějším
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ - daruj nám i dnes
a chuť mocnější než nechuť včerejší - ale aby znala mez!
A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY - i ty skryté za klíny zdánlivé neviny
a špíny co na jiné víme - dluhy a bludné kruhy
AŤ I MY ODPOUŠTÍME - podle Tvé pokory
svým druhým - nelásku láskou navzdory
A NEVYDEJ NÁS V POKUŠENÍCH - lepkavé síle zla
aby nám za prsty uvízla

(NEBOŤ TVÉ JE... všechno! A nejen pro tuhle chvíli
Ty jediný můžeš stejně jako chceš
jít s námi každou... i planou míli
a přitom říkat: Neboj se... a těš!)


Zpět