(neplač, to už je vážně poslední vysvětlení!)


Proč Caine s přídomkem Mi?
- (the) ó... logické zdůvodnění -

Významný profesor teologie, Jan Heller, mluvíval často o tom, že jména v Bibli jsou vyznavačská. Že nesou buď poselství víry... nebo nevíry.
I my chceme svým jménem vyznávat:

Věříme, že v Božím Synu, Ježíši Kristu, tvrdá "my" našich životů měknou... alespoň na "mi".
Věříme, že i docela malé počáteční "mi" může skrze velké Boží Slovo vyrůst... až na "Mi".
A věříme také... ne v pouhou pomlčku, ale ve spojovník mezi tím, co bylo, co jest a co bude. Ten spojovník mimo čas je těsnopisem zapsaný Ježíšův výrok o "roubování a novém růstu". Mi..nimálně do větví.
Jako větev nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy nemůžete, nezůstanete-li ve mně. Já jsem kmen, vy jste větve. Kdo je ve mně, roste ze mě! Proto může být tolik různých druhů ovoce. A nebo naopak, beze mne... suché větve se časem nápadně podobají.
Bible, Jan, 15,4-5 (překlad 10pé)


Zpět