novější   vše   starší   


13.9.2015 Kostel ČCE, Klobouky u Brna
Venku je větrná noc. Drsní andělé s klobouky v báru světa vybalují
z nástrojových futrálů košťata, aby se svištěním hnaly ulicí vzpomínky
na včerejší den. Tisknu se k Tobě a nepustím! Dokud nepožehnáš, dokud neslíbíš, že nezapomenem...